SaNtAi sEkEtikA bERsaMa-ku (@_@) (@_@)

SaNtAi sEkEtikA bERsaMa-ku  (@_@) (@_@)

lurf


Tuesday, October 30, 2012

matlamat kaunselingMatlamat kaunseling
Biasanya matlamat kaunseling mestilah mengikut kesesuaian dan kemahuan klien dan bukan kehendak kaunselor semata-mata. Bermakna ia mestilah dipersetujui bersama antara kaunselor dan klien. Muhd Mansur Abdullah (1993) mengambil beberapa matlamat kaunseling yang diberikan oleh pakar-pakar psikologi dan pakar tingkah laku dan membahagikan matlamat kaunseling ini secara umumnya kepada enam perkara seperti di bawah:

J Menyediakan perubahan tingkah laku
J Membantu membuat keputusan
J Membentuk kemahiran daya tindak
J Mempunyai kerasionalan individu
J Mengajar klien untuk bertanggunggjawab ke atas dirinya
J Memperbaiki imej yang negatif


No comments:

Post a Comment