SaNtAi sEkEtikA bERsaMa-ku (@_@) (@_@)

SaNtAi sEkEtikA bERsaMa-ku  (@_@) (@_@)

lurf


Monday, October 15, 2012

Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kaunseling???

1)Menurut corey dan corey (2004) kaunseling adalah proses apabila seorang klien diberi peluang untuk   

   meneroka aspek diri dan kehidupan yang menimbulkan kesusahan atau masalah baginya.

  •  Penerokaan ini akan menimbulkan kesedaran tentang diri dan situasinya serta pilihan-pilihan yang ada padanya.
  •  Proses ini diharap akan dapat menolong klien mengesan halangan-halangan dan mengenalpasti bakat atau kebolehan untuk hidup dengan lebih sempurna.
2) Akta kaunselor (1998) mendefinisikan kaunseling sebagai proses sistematik untuk membantu perhubungan  berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanankan oleh kaunselor berdaftar mengikut kod etika kaunseling untuk mencapai suatu perubahan, kemajuan dan penyesuaian yang holistik, baik dan sukarela pada diri klien supaya perubahan, kemajuan dan penyesuaian itu akan berterusan sepanjang hayat klien.

Ringkasnya: kaunseling itu adalah satu perhubungan yang bersemuka di mana seorang klien mendapatkan bantuan daripada kaunselor. Ia bertujuan untuk mencari jalan penyelesaian atau mencari punca bagi bebanan yang ditanggung oleh klien.

No comments:

Post a Comment