SaNtAi sEkEtikA bERsaMa-ku (@_@) (@_@)

SaNtAi sEkEtikA bERsaMa-ku  (@_@) (@_@)

lurf


Tuesday, November 6, 2012KAUNSELING KELOMPOK

Apa yang kita faham mengenai kaunseling kelompok…???

Kaunseling kelompok adalah satu proses yang menghubungkan individu dalam sekumpulan orang secara dinamik tentang tingkah laku dan pemikiran yang timbul yang melibatkan proses memperakui kenyataan, meluahkan perasaan, saling mempercayai, saling memahami, dapat menerima sesame ahli dan memperoleh sokongan.

Menurut Corey (dlm. Zuraidah Abdul Rahman, 1996), tujuan kaunseling kelompok ialah untuk mencegah dan mengubat. Ia mementingkan perhubungan individu yang menekankan tentang kelakuan, fikiran dan perasaan secara sedar.

Trotzer (1977) pula mentakrifkan kaunseling kelompok sebagai perkembangan antara individu. Perhubungan ini mempunyai cirri-ciri seperti kepercayaan, penerimaan, hormat-menghormati, kemesraan, komunikasi dan fahaman. Kumpulan ini terdiri daripada seorang kaunselor dan beberapa orang klien yang bertemu dengan tujuan menolong antara satu sama lain untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidup serta mencari, memahami dan melaksanakan cara-cara untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Beberapa kajian telah dijalankan dan mendapati kaunseling kelompok berkesan dalam mengurangkan tahap tekanan dan kesan-kesannya seperti kepuasan kerja, strategi berdaya tindak dan sokongan social.

No comments:

Post a Comment